TOPlist
Sledujte nás:

Diskriminace na základě váhy může mít vážný dopad na zdraví

Zpět

Mgr. Tereza Beníčková

Některá témata jsou ve společnosti tabu. A podle posledních výzkumů mezi ně patří i stigmatizace lidí s nadváhou a obezitou, která zahrnuje diskriminaci, předsudečné postoje, ale i šikanu.

Takzvané „weight stigma“ je velkým tématem ve Spojených státech, kde z některých výzkumů vyplývají šokující zjištění o rozšířenosti tohoto fenoménu. Ukazuje se například, že diskriminace na základě vyšší tělesné hmotnosti je druhou nejčastější zažívanou formou diskriminace u žen a třetí u mužů!

Lidé s nadváhou, a ještě více lidé s obezitou, zažívají kvůli své hmotnosti ústrky či šikanu nejenom z nejbližšího okolí či ze strany lékařů, ale jejich „nestandardní" tělesné proporce mohou negativně ovlivňovat i jejich kariérní růst, a to nezávisle na tom, jaké jsou jejich skutečné pracovní kompetence. Šokující, že?

„Vypadáš hrozně, měl/a bys se sebou něco dělat!“ Neuvěřitelných 89 % lidí s nadváhou či obezitou někdy zažilo ústrky a zlé narážky na svou postavu od svého partnera.

Nesuď knihu podle obalu! Nicméně…

Vypadá to, že předsudečné negativní postoje proti lidem s nadváhou a obezitou jsou hluboce zakořeněné ve společenském mínění především bohatších západních zemí. Proč tomu tak je?

Společnost, ve které žijeme, je poměrně individualistická, od čehož se odvíjí přesvědčení, že každý je za svůj osud (štěstí, kariéru, zdraví a v neposlední řadě i postavu) zodpovědný sám.

A pak tu máme fakt, že pod obecně přijímaným ideálem ženské krásy si většina populace představí dokonale štíhlou a krásnou mladou ženu s rysy modelky, přesně takovou, jaká na nás kouká z každé obálky časopisu, ze všech billboardů či ze sociálních sítí. Jenomže tento „ideál“ jde ještě dál…

Zvykli jsme si, že je krása a štíhlost spojovaná s úspěchem, štěstím a obecně kladnými vlastnostmi. Oproti tomu nadváha se (velmi často nevědomě) spojuje s leností, nekompetencí či nízkou sebekontrolou. A to i přesto, že tělesná hmotnost nemá s osobnostními kvalitami člověka nic společného. A naopak může být taková mírná nadváha v některých případech projevem pevnějšího (psychického i fyzického) zdraví než hraniční hubenost.

Věděli jste, že z posledních výzkumů vyplývá, že mírná nadváha spojená s aktivním životním stylem může být (především ve starším věku) pro člověka ze zdravotního hlediska výhodnější, nežli váha nižší spojená s nezdravým a neaktivním životem?  

Stigma (nejenom) ze strany lékařů může mít fatální dopady

Ukazuje se, že předsudečné negativní postoje a ústrky vůči lidem s vyšší tělesnou hmotností jsou obrovským problémem nejenom v blízkých vztazích, či na pracovišti, ale i v lékařské péči. Za poslední desetiletí shromáždili výzkumníci bohatou evidenci o tom, jak hrozné dopady může mít necitlivý přístup lékařů k pacientům s obezitou.

Necitlivé komentáře, hrubé zacházení či „strašení“ pacientů, kteří mají problémy s váhou, namísto toho, aby daného člověka namotivovali ke změně, jeho motivaci ve většině případech výrazně snižují. A to není všechno! Ukazuje se, že pacienti, kteří jsou takovému zacházení vystavováni, se následně ve velké míře vyhýbají lékařské péči, což může mít fatální následky.

Stejně je tomu tak v běžném životě. Platí, že pokud chceme člověku s obezitou pomoci ke změně životního stylu, rozhodně bychom k tomu neměli používat „dobře míněné“ narážky ani výstrahy. Efektivní podpora při hubnutí je naopak založená na pochopení, přijetí a ocenění.


Síla skupiny

Ačkoliv se nahlas začíná mluvit o tom, v jak velké míře jsou lidé s nadváhou a obezitou ve společnosti stigmatizovanou skupinou, je překvapivé, jak jde (oproti jiným) o skupinu „nepospolitou“. A to do té míry, že se často i lidé s vyšší hmotností koukají na ostatní jedince s obezitou skrz prsty.

I samotní lidé s obezitou často odsuzují ostatní za příliš vysokou hmotnost. Přitom pocit, že v tom člověk není sám, je velmi důležitý a pomáhající.

Jak už bylo zmíněno, ve společnosti převládá názor, že vyšší váha je dočasná záležitost, a že zhubnout není přeci tak těžké. Oproti tomu cítit se komfortně ve svém těle je nebezpečné oslavování obezity. Je pak samozřejmě těžké vystoupit a prohlásit se za „obézního", přidat se k nějaké širší skupině, když společnost tvrdí, že je to stav, který by neměl existovat.

I z toho důvodu vznikl před lety komunitní web STOBklub a skupinové kurzy zdravého hubnutí STOBu, ve kterých mohou být lidé bojující s nadváhou či obezitou součástí skupiny, která řeší stejné problémy jako oni sami. Z našich zkušeností vyplývá, že přijetí, vzájemné obohacování o zkušenosti a nápady a sdílení malých i velkých úspěchů s přáteli z kurzu je při cestě za zdravějším životním stylem tím vůbec nejsilnějším nástrojem změny.


Den proti stigmatizaci lidí s obezitou a tvorba veřejné fotobanky

Čtvrtek 21. října byl dnem, který byl vyhlášen organizací EASO ECPO (The European Coalition for People living with Obesity) dnem proti stigmatizaci lidí s obezitou.

Letos se organizace zaměřily na zobrazování osob s obezitou v médiích. Často nelichotivé fotografie a obrázky lidí s obezitou, kteří jsou zobrazováni v souladu se předsudky (jako neaktivní, konzumující pouze nezdravá a kalorická jídla) nepřímo podporují stigmatizaci těchto osob ve společnosti. 

Proto jsme se jako společnost STOB rozhodli podpořit iniciativu společnosti EASO ECPO na vytvoření veřejně dostupné fotobanky, z níž je možné čerpat fotografie lidí s obezitou zobrazených v běžných situacích, ale i během pohybu či při konzumaci vyvážených porcí jídla.

Protože člověk s obezitou ≠ ten, kdo jen leží na gauči se sáčkem chipsů. 

>> Všechny fotografie naleznete na stránce ecpomedia.org. <<

Hodnocení (9 hlasů):

Komentáře je možné psát až po přihlášení.

15. 11. 2021 02:52
1

Naši partneři