TOPlist


Otestujte se

Základní dotazník

Po vyplnění jednotlivých částí tohoto základního dotazníku, byste měl/a být schopen/a lépe posoudit vaše silná a slabá místa pro budoucí dodržování zásad rozumného hubnutí a stanovit si cíl, ke kterému budete směřovat. Nezapomínejte, že první krok ke změně určitého chování je porozumět faktorům, které toto chování spouští a udržují. Je přirozené, že máte nějaká slabá místa ve svém chování a základní dotazník vám je pomůže odhalit.

Základní dotazník mapuje tyto oblasti:

  • Motivace
  • Vnější podněty, které spouštějí jídlo „navíc“
  • Vnitřní podněty – emoce, které spouští jídlo „navíc“
  • Vnitřní podněty – myšlení, které spouští jídlo „navíc“
  • Vztah k pohybu
  • Záchvatovité přejídání

Pamatujte, že nemusíte být stoprocentně dokonalí a už vůbec ne naráz. Dílčí cíle z různých oblastí zvládejte postupně. Pomohou vám v tom výše uvedené nabídky.

Vyplňte si nyní celý základní test a dle výsledku se rozhodněte, na jaké dílčí změně začnete pracovat, jaký si zvolíte cíl. Pokud je problematických míst více, vyberte si sami, zda budete pracovat napřed na zvýšení motivace nebo na zvládání vnějších či vnitřních podnětů, které vás provokují k jídlu navíc nebo se soustředíte na pohybovou aktivitu. Pokud máte problém v oblasti Záchvatovité přejídání, kontaktujte odborníka – nejlépe psychologa.
Problematika spouštěčů k jídlu navíc se týká často jak vnějších tak vnitřních podnětů – emocí, proto se detailnější dotazník týká obou těchto sfér, abyste si dle výsledku zhodnotili, zda jste spíše ve vleku toxického prostředí nebo emocí. Dle toho zvolíte svůj dílčí cíl.

Základní dotazník hodnotící připravenost dodržovat opatření ke změně životního stylu a k redukci váhy

Dotazník, který máte před sebou, je určen pro zhodnocení toho, jak jste připraven/a k zahájení změny životního stylu a hubnutí. U každé otázky vyznačte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš postoj.

Index zdraví

Následující test vám spočítá index zdraví.

Ať už vám vyjde index jakýkoliv, třeba i značně pod normu, mělo by být vaším cílem ho s pomocí nástrojů STOBklubu alespoň o stupínek zlepšit. Dosáhnete toho především zvýšenou pohybovou aktivitou a zlepšováním stravovacích návyků k nímž vám jistě dopomůže náš unikátní program sebekoučink, který naleznete hned na hlavní liště.

Vstupní data pro test

Vyplňte prosím data potřebná ke správnému vyhodnocení testu:
Věk:
Pohlaví:

1. BMI

Vaše výška (cm):
Vaše váha (kg):
spočítat

2. Hladina cholesterolu (koncentrace v krvi v mmol/l)

Hodnotu zapište pouze tehdy, pokud máte aktuální krevní rozbor od vašeho lékaře.

Znám hodnotu:
Neznám hodnotu hladiny cholersterolu.
vyhodnotit

3. Krevní tlak

Zapište hodnoty dle naměřených hodnot krevního tlaku vašim lékařem/sestrou či v lékárně nebo domácím tonometrem.

Váš systolický (horní) tlak:
Váš diastolicý (dolní) tlak:
vyhodnotit

4. Tělesný tuk

Hodnotu zapíšete tehdy, pokud jste si nechali změřit hladinu tělesného tuku pomocí přístroje OMRON nebo na specializovaném pracovišti. Můžete použít i údaj z vaší váhy, pokud tuto funkci má

Znám hodnotu: %
Neznám hodnotu tělesného tuku.
vyhodnotit

5. Koncentrace krevního cukru (v mmol/l)

Hodnotu zapište pouze tehdy, pokud máte k dispozici aktuální výsledky krevních testů od vašeho lékaře.

Znám hodnotu:
Neznám hodnotu koncentrace krevního cukru.
vyhodnotit

6. Fyzická zdatnost – test chůze

Proveďte si dvouminutový test chůze. Připravte si stopky pro odměření času, postavte ke vhodné opoře, např. židli a po odstartování provádějte co nejrychleji kroky na místě střídavě jednou a druhou nohou, jako byste kráčeli. Stehno zvednuté nohy by mělo být v pravém úhlu k holeni, neboli zvedejte koleno do výše kyčle. Počítáme počet kroků, které udělá jedna noha, tedy vlastně dvojkroků. Velmi vhodné je využít pomocníka, který stojí naproti vám, drží ruce ve výši, která odpovídá zvednutým kolenům, a pomáhá počítat, kolikrát se koleny jeho rukou dotknete.

Naměřený počet kroků:
vyhodnotit

7. Fyzická zdatnost – test sed-leh

Provedení půlminutového testu: Položte se na záda na podložku, pokrčte kolena, chodidla opřete o zem a neodlepujte je od země, ruce jsou sepnuty v týlu. Je dobré poprosit pomocníka, který vám bude držet chodidla přitlačená k zemi. Vaším úkolem je co nejrychleji provádět opakovaně sed (oběma lokty se dotknout souhlasných kolen) a leh, kdy se záda a hřbety rukou dotknou podložky. Cílem je dosáhnout maximálního počtu opakování za 30 sekund.

Naměřený počet opakování:
vyhodnotit
Vyhodnotit celkový výsledek testu indexu zdraví

1 až 1,2

Gratulujeme a udělujeme vám červený diplom jako pro nejlepší na vysoké škole! Děláte pro sebe maximum, jen tak dále. Podělte se s ostatními členy STOBklubu o svoje zkušenosti.

1,2 až 1,5

Gratulujeme, uspěli jste s vyznamenáním! Další náměty, jak si udržet zdraví a dobrou kondici jistě naleznete i na webových stránkách STOBklubu.

1,5 až 2

Jste dobří! Zkuste se však zamyslet, kde máte rezervy. S odhalováním vašich slabin vám pomůže i náš „základní dotazník“ v sekci otestujte se, který vás odkáže na vhodné pomůcky zdravého životního stylu, které STOBklub nabízí.

2,1 až 2,6

Váš výsledek je slabší. Nikdy však není pozdě, proto využijte pomůcek k hubnutí a zdravému životnímu stylu, které STOBklub nabízí. Zlepšete kritické oblasti za pomocí unikátního programu sebekoučink (naleznete na hlavní liště) a využijte speciálních lekcí hubnutí v sekci interaktivně na STOBklubu. Nechte si poradit od ostatních členů STOBklubu, jak zlepšit svůj životní styl.

2,7 až 3,5

Máte značné rezervy a vaše tělo vám to dává jistě citelně najevo. Nevzdávejte to a zkuste na sobě začít pracovat. Zlepšete kritické oblasti za pomocí unikátního programu sebekoučink (naleznete na hlavní liště) a využijte speciálních lekcí hubnutí v sekci interaktivně na STOBklubu. Nechte si poradit od ostatních členů STOBklubu, jak zlepšit svůj životní styl. I mírné zvýšení fyzické zdatnosti bude mít velmi pozitivní dopad na vaše zdraví.

3,6 a více

Váš výsledek je silně podprůměrný. Začněte se co nejdříve starat o své tělo neboť máte vysoké riziko vzniku a postupu zdravotních obtíží. Zkuste zlepšit kritické oblasti za pomocí unikátního programu sebekoučink (naleznete na hlavní liště) a využijte speciálních lekcí hubnutí v sekci interaktivně na STOBklubu. Nechte si poradit od ostatních členů STOBklubu, jak zlepšit svůj životní styl. I mírné zvýšení fyzické zdatnosti bude mít velmi pozitivní dopad na vaše zdraví.

Reklama - díky našim sponzorům můžete využívat tyto stránky zdarma