TOPlist
Sledujte nás:

Komunitní normy a zásady

Komunitní web stobklub.cz jsme založili proto, abychom si společně pomáhali v dosažení svých cílů v oblasti hubnutí a změny životního stylu. Víme, že podpora okolí je pro každého velmi důležitá, a proto máte možnost sdílet svoje úspěchy i trápení s ostatními členy stobklub.cz.

Normy a zásady stránek stobklub.cz

Abychom vytvořili podpůrné a pozitivní prostředí pro všechny návštěvníky a členy stobklub.cz, je třeba dodržovat určité zásady, kterými se musíme řídit.

Pokud budete posílat vzkazy nebo uveřejňovat něco na stránkách www.stobklub.cz, prosím dodržujte následující pravidla:

 • Respektujte názory každého. I když s někým nemusíte souhlasit, neznamená to, že nemá pravdu nebo si zaslouží znevážení. Nezapomínejte, že to, co funguje vám, nemusí fungovat všem ostatním. Chovejte se ke každému stejně slušně a zdvořile, jak byste to sami očekávali od druhých.
 • Vyjadřujte se prosím kultivovaně, nepoužívejte hrubých slov či nadávek.
 • Neposílejte vzkazy s nemravnými návrhy či takové, které by mohly být vykládány jako ohrožující nebo obtěžující.
 • Neposílejte nevhodné obrázky.
 • Není dovolena žádná reklama nebo propagace produktů. Jakékoliv vzkazy vytvořené s komerčním záměrem budou odstraněny.
 • Neposílejte odkazy, které žádají o dary, o hlasy do soutěží, či propagují produkt nebo prosazují internetové stránky přímého konkurenta.
 • STOB má právo odstranit vzkaz, pokud nesplňuje tyto normy.
 • Máte právo upravovat jakýkoliv svůj vzkaz.
 • Mějte na paměti,  že vzkazy přidané členy nutně neodrážejí názory odborníků ze STOBu a nemohou být brány jako lékařská rada.
 • Vzkazy v diskuzích či k blogům nejsou považovány za důvěrné. Tyto vzkazy mohou být použity STOBem pro své účely bez vyžádání dovolení autora.
 • Vzkazy v diskuzích či k blogům obsahují informace, které může poslat a shlédnout kdokoliv na internetu. Mějte to prosím na mysli, když budete v této souvislosti uvádět osobní informace. Pokud si nastavíte přístupové právo pouze pro přátele, nemají do blogů a fotogalerií přístup ostatní členové komunity (mimo administrátorů STOBklubu - označeni ikonou stobklubu za uživatelským jménem).
 • Diskuze a blogy jsou místa, kde můžete dostat radu a podporu od svých spolučlenů. Naši odborníci nejsou oprávněni zabývat se vážnými otázkami, jako je deprese, poruchy příjmu potravy apod.. Pokud se nacházíte v nějaké takové situaci, je nutné se obrátit na specializovaného odborníka nejlépe v místě vašeho bydliště.
 • Nadváha a obezita jsou zdravotní problémy. Z tohoto důvodu buďte prosím opatrní na to, co doporučujete ostatním, protože to může  mít při nevhodných radách negativní zdravotní dopad. Podporujte členy STOB klubu, aby si navzájem rozumně pomáhali s využitím doporučení  odborníků. Nedoporučujte prosím zázračné prostředky na hubnutí, které zrovna probíhají  v reklamách médií. Nevyvěšujte články, zprávy, fotografie s autorskými právy, grafiky, obrazy, audio nebo jiný materiál chráněný autorskými právy v celém rozsahu, pokud jste nezískali písemné svolení od vlastníka autorských práv.
 • Všechny výše uvedené zásady platí pro všechny části webových stránek stobklub.cz.

Chtěli bychom vytvořit komunitní web jako silnou podporu všem, kteří mají nadváhu či obezitu nebo jim neustálé zaobírání se váhou odčerpává životní energii. Zde jsou některé způsoby, jak  si můžeme navzájem pomoci:

 • Buďte pozitivní a podporující při každé příležitosti.
 • Dělejte vše, co můžete, aby se  i  nově příchozí lidé cítili vítaní.
 • Inspirujte se a udržujte si otevřenou mysl, když druzí mluví o svých přesvědčeních, cílech a názorech – můžete se něco naučit!
 • V případě pochybností předpokládejte, že se každý snaží pomoci, a věřte, že má dobré úmysly.
 • Lidé, kteří se nám někdy zdají obtížní, protivní apod. bývají často nešťastní a potřebují pomoci.
 • Vítejte všechny typy osobností a podporujte lidi v tom, aby byli sami sebou.

STOB si vyhrazuje právo ukončit  členství v případě nedodržení zásad nebo z jakýchkoliv jiných důvodů, které jsou podle nás odpovídající. Pokud uvidíte vzkaz, který porušuje tyto zásady a normy,nebo pokud máte nějaké otázky, prosím kontaktujte info@stobklub.cz.

Více informací o Zásadách zpracování osobních údajů najdete zde. 

Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci!

Naši partneři