TOPlist
Sledujte nás:

Jak se měří obezita?

Zpět
 

Obezitou trpí více než 2 miliardy lidí po celém světě. Každý druhý dospělý a každé páté dítě mají nadváhu nebo obezitu a vyhlídky do budoucna nejsou vůbec růžové.

Tento fakt je jedním z důvodů, proč se 4. 3. koná Světový den obezity, který rozhodně nemá být oslavou. Cílem tohoto dne je upozornit na rizika spojená s obezitou a šířit osvětu, jak se obezitě vyhnout či jak ji efektivně léčit. Ke Světovému dni obezity pro vás STOB připravil plno akcí, kterých se můžete zdarma či za symbolický poplatek účastnit. Více informací získáte zde.

Obezita se považuje za závažné multifaktoriálně podmíněné onemocnění, které s sebou přináší celou řadu nepříjemných až nebezpečných zdravotních komplikací.

S obezitou se pojí více než 30 různých onemocnění. Mezi nejzávažnější patří diabetes 2. typu, srdečně-cévní onemocnění a některé druhy rakoviny.

Mohou se zmíněná rizika týkat i vás? A jak to jednoduše zjistit? 

BMI 

Nejjednodušším, ale velmi orientačním zhodnocením obezity je výpočet BMI, tzv. Body Mass Indexu.

BMI si můžete spočítat zde

Nicméně je třeba mít na paměti, že tento výpočet nehodnotí podíl svalové a tukové hmoty, ale hodnotí pouze celkovou hmotnost.

Tudíž člověk s vysokým podílem svalové hmoty, například aktivní sportovec, může mít podle tohoto výpočtu definovanou obezitu, přestože jeho hmotnost je zvýšena pouze vyšším podílem svalové hmoty, nikoli tukové.

Váhové kategorie podle BMI

Kategorie

BMI [kg/m²]

těžká podvýživa

≤ 16,5

podváha

16,5–18,5

ideální (zdravá) váha

18,5–25

nadváha

25–30

obezita prvního stupně

30–35

obezita druhého stupně

35–40

obezita třetího stupně (též morbidní obezita)

> 40

Množství tuku v těle

Nejlepším způsobem hodnocení nadváhy a obezity je zjištění tělesného složení, tedy podíl tuku a svalové hmoty v těle. Podíl tuku v organismu je ovlivněn pohlavím (ženy mají přirozeně více tuku než muži), věkem (s rostoucím věkem množství tuku stoupá) a etnickým charakterem populace. Dále však velmi záleží, jak s těmito předpoklady naložíme. Vnější faktory, zejména naše stravovací a pohybové návyky, mají na podíl tuku v těle zásadní vliv.

Kolik tuku bychom měli mít? 

Normální obsah tukové tkáně v těle představuje u mužů 1025 %, u žen 1830 %.

obézních mužů přesahuje tuk 25 % a u žen 30 % tělesné váhy. S věkem podíl tuku v těle stoupá, u žen nad 50 let je tolerovatelné množství tuku do 35 %.

Oficiální normy jsou o něco přísnější než výše uvedená čísla, ale my ve STOBu jsme benevolentnější a moc dobře víme, že čísla nejsou to nejdůležitější. Zásadní je celkový způsob života a rozhodně je lepší být „FIT and FAT“ (být v dobré kondici i s vyšším podílem tuku) než být v normě, ale zcela bez kondice a s nezdravými stravovacími návyky.  

Jak množství tuku v těle zjistit?

Dříve se ke stanovení množství tuku v těle používalo měření kožních řas pomocí tzv. kaliperace, jedná se o poměrně přesnou metodu, málokdo ji však spolehlivě ovládá a pokud měření pokaždé provádí jiný člověk, tak se výsledky mohou velmi lišit. 

V současnosti se pro měření množství tuku využívá především bioelektrické impedance.

Jednotlivé části těla – svaly, tuk a voda – mají různý elektrický odpor, tj. jsou různě vodivé. Tělem projde velice nízká intenzita proudu a ze speciálních rovnic se vypočte množství tuku v těle. Každý typ přístroje má trochu odlišné rovnice pro výpočet a výsledky se mohou značně lišit. Proto měření opakujte vždy na stejném přístroji (ze zkušeností víme, že přístroje typu InBody a Accuniq měří srovnatelně, hodnoty z přístrojů Tanita a Bodystat se ale liší).

Při měření obsahu tukové tkáně je třeba hlídat standardní podmínky, neboť měřené hodnoty jsou ovlivněny množstvím vody v organismu, provádějte proto měření vždy za co nejpodobnějších podmínek (nejlépe ráno na lačno). U těchto měření není až tak zásadní sledovat absolutní čísla, spíše sledujte, jak se průběžně mění poměr tukové a svalové tkáně. 

Složení těla vám změří i některé běžné domácí váhy, nicméně se na výsledky nelze vždy úplně spolehnout. Váhy mají ve většině případů pouze elektrody určené pro plosky nohou, měřena je tedy hlavně spodní část těla a výsledky mohou být zkreslené.

Pro přesnější měření se určitě vyplatí si nechat složení těla změřit na lepších analyzátorech – např. přístroj Accuniq (dříve Jawon), InBodyBodystat či Tanita. Měření nabízí obezitologové, někteří výživoví poradci a lektoři STOBu. Občas přístroje můžete najít i ve fitcentrech. 


Analýza složení těla ZDARMA v rámci Světového dne obezity

Složení těla si můžete nechat změřit také v rámci akce ku příležitosti Světového dne obezity. V mnoha městech po celé ČR můžete využít nabídky na analýzu složení těla s odbornou interpretací a navíc si i vyzkoušet různé pohybové aktivity. A to vše zcela ZDARMA! 

Tato jedinečná akce proběhne v týdnu od 2. do 6. března.

Možnost registrace na konzultace i pohybové lekce naleznete zde.

V Praze máte možnost zjistit složení těla na akci Pohybem proti obezitě


Rozložení tuku v těle

Z hlediska zdravotních rizik je důležitější než celkové množství tuku, jak máte tuk po těle rozložen. Podle rozložení tuku rozlišujeme dva základní typy obezity. 

Obezita viscerální, útrobní, androidní, mužského typu, typ JABLKO:

  • Je charakterizována hromaděním tuku v oblasti břicha a hrudníku. Je spojena s vyšším výskytem metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity.

Obezita gynoidní, ženského typu, typ HRUŠKA:

  • Je charakterizována zmnožením podkožního tuku zejména na hýždích a stehnech. Z hlediska zdravotního je méně riziková než mužský typ obezity.

Dříve se klasifikoval androidní a gynoidní typ obezity podle poměru mezi obvodem pasu a boků. Dnes se považuje za postačující ukazatel metabolických a kardiovaskulárních rizik pouze obvod pasu, které se měří v horizontální rovině uprostřed vzdálenosti mezi hřebenem kosti kyčelní a spodním okrajem posledního žebra.

Kromě obvodu pasu si můžete nechat změřit množství viscerálního tuku, což dokážou analyzátory InBody, Accuniq či Tanita. 

Co je vlastně obezita a jak ji léčit? 

Lidé nejčastěji hodnotí svoji postavu a své úspěchy s hubnutím váhou. Obezita je však něco mnohem více než jen nadbytečná kila. Obezitologové definují obezitu jako zvýšené množství tukové tkáně. 

Pokud bychom se na to však podívali také z psychologického hlediska, není to jen porucha týkající se nevhodného složení těla, ale je to též odlišnost myšlení a emocí obézních, kteří často v důsledku černobílého myšlení prožijí život „ve jménu hubnutí“. Obezita není problémem pouze žaludku, ale možná ještě více hlavy. Proto je třeba i terapii pojímat komplexněji a neléčit pouze poruchu v těle, nevhodné stravovací a pohybové návyky, ale zaměřit se též na myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou. A cílem by neměla být jen zhubnutá kila, úbytek tuku, zmenšení obvodu pasu, zlepšení fyziologických parametrů, ale především zvýšená kvalita života

Komplexní přístup k hubnutí vám nabízí Kurzy zdravého hubnutí STOB, díky kterým už úspěšně zhubly tisíce lidí. 

Vyberte si i vy z naší nabídky kurzů a buďte při hubnutí úspěšní!

 

Hodnocení (2 hlasů):

Komentáře je možné psát až po přihlášení.

Naši partneři