TOPlist
Sledujte nás:

Jak rozumět výsledkům měření složení těla a co je dobré o svém těle vědět?

Zpět

Autor: Mgr. Tereza Rogalewiczová

Odborná recenze: Ing. Lenka Vymlátilová

Bioimpedanční analýza je moderní metoda pro analýzu složení těla. Znalost tělesného složení může pomoci posoudit zdravotní stav, především míru rizika onemocnění jako je obezita, kardiovaskulární nemoci nebo diabetes. 


>>Zjistěte složení svého těla u odborníků STOBu<<


Díky analýze složení těla se nám v praxi daří poměrně přesně nastavit množství energie a živin, které vaše tělo potřebuje. Díky opakovaným analýzám na jednom přístroji lze vysledovat efektivitu výživového a pohybového programu a v případě nepříznivého vývoje včas zakročit a plány přenastavit.

Přístroje se dnes stávají běžnou součástí ordinací, výživových poraden nebo sportovních klubů a vybaveni jsou jimi i mnozí odborníci společnosti STOB. Jejich výhodou je, že výsledky získáte velmi rychle, bezbolestně a jsou vcelku přesné.  


>>Jak funguje měření složení těla, jak se na něj připravit a jak probíhá? Přečtěte si článek zde.<<


Bioimpedanční analyzátory hodnotí kromě celkové hmotnosti nejčastěji tyto parametry:

 • procento a hmotnost tuku v těle,
 • množství vody,
 • hmotnost těla bez tuku,
 • množství kosterní svaloviny,
 • množství minerálů,
 • množství rizikového viscerálního tuku,
 • hodnotu bazálního metabolismu
 • biologický věk

Které údaje jsou při měření složení těla ty nejdůležitější pro zhodnocení zdraví a nastavení jídelníčku?

Jsou to především tyto čtyři údaje – celkové množství tukové tkáně, množství viscerálního tuku, hmotnost těla bez tuku a hodnota bazálního metabolizmu

Tyto parametry jsou dokonce užitečnější než celková hmotnost. Ze zdravotního hlediska je důležité, kolik tuku a svalů máte a jak jsou po těle rozložené. Když klesne hmotnost, zajímá nás, zda ubývá skutečně tuk a jestli nedošlo k nežádoucímu úbytku svalové hmoty a vody. 

 1. Procentuální podíl tělesného tuku je jedním z nejdůležitějších ukazatelů, podle kterého se určuje stupeň obezity a můžeme posoudit míru rizika vzniku kardiometabolických onemocnění. Normální obsah tukové tkáně v těle představuje u mužů 10–20 %, u žen 20–30 %. S věkem podíl tuku v těle stoupá a lze tolerovat množství tuku plus 5 %, tzn. u mužů do 25 %, u žen do 35 %. 
 2. Množství viscerálního tuku – tento druh tuku se nachází v břišní dutině a jeho nadměrná přítomnost zvyšuje riziko vzniku kardiometabolických onemocnění a některých druhů rakoviny. 
 3. Hmotnost těla bez tuku je vše, co zbude, když bychom z vás odsáli tuk, tzn. kosti, svaly, orgány, kůže, veškerá voda a tekutina ve vašem těle. Úspěšné a zdravé hubnutí je takové, kdy jsou úbytky beztukové hmoty co nejnižší a převažuje úbytek tukové tkáně. Je-li úbytek beztukové tkáně větší než 30 % ze zhubnutých kilogramů, je potřeba přenastavit hubnoucí plány. Tzn. zhubnete-li 10 kg, úbytek beztukové hmoty by měl být nejvýše okolo 3 kg. I tohle však chce oko a nadhled zkušeného odborníka a na výsledky pohlížet dlouhodobou optikou, nikoliv z týdne na týden. 
 4. Hodnota bazálního metabolizmu. Jedná se o množství energie nutné pro zachování základních životních funkcí. Čím více máme svaloviny, tím je tato hodnota vyšší. Hodnota získaná takovým měřením je stále jen orientační, nicméně o dost přesnější než z výpočtů ze vzorců (nejpřesnější hodnoty lze získat tzv. nepřímou kalorimetrií). Hodnota bazálního metabolizmu vám pomůže s optimálním nastavením energetického příjmu. 

>>Více se dočtete v článku Kolik toho mám sníst, abych zhubl/a<<


Dalším užitečným parametrem je množství vody. Lehce zvýšené hodnoty se mohou vyskytovat u jedinců s vyšším podílem svalové hmoty. Do množství vody se může promítnout i množství vypitých tekutin před měřením, mění se také v závislosti na různých fází menstruačního cyklu. Vyšší množství vody nemusí značit vždy nezdravé zadržování vody a otoky, ačkoliv i na to je potřeba myslet a eventuálně zvážit podrobnější vyšetření. 


Sledujte především vývoj a neupínejte se pouze na čísla

Výsledky z analýzy tělesného složení slouží ke zhodnocení aktuální situace, jak to máte právě teď a tady. Mnohem cennější informace získáte z opakovaných měření. Při opakovaných měřeních lze objektivně zhodnotit trend vašeho snažení a posoudit, zda máte správně nastavený pohyb a jídelníček, abyste plnili své cíle, a mnohem lépe pochopíte, co se ve vašem těle odehrává. 

Měření samotné je velmi dobrý motivační prvek a objektivní kontrola. Nezapomeňme však, že nejsme jen čísla. Rozumné hubnutí s sebou přináší spoustu dalších benefitů, které nám žádný přístroj nezměří. Odměnou je určitě lepší spánek, lepší nálada, zlepšení zažívání, pocit elánu a dostatku energie, dobrý pocit ze sebe sama nebo změna postoje k jídlu a svému tělu. 

Prostě analyzátor a váha mají být „dobrý sluha, ale ne zlý pán“.


>>Seznam odborníků STOBu nabízejících měření složení těla najdete zde<<


Hodnocení (4 hlasů):

Komentáře je možné psát až po přihlášení.

24. 10. 2023 03:51
1
24. 10. 2023 03:49
1

Naši partneři