TOPlist
Sledujte nás:

Pravidla soutěže 7S

Zpět

Obsah

1. Obecné podmínky realizace internetového kurzu

1.1 Organizátor soutěže

Organizátorem internetového kurzu je PhDr Iva Málková, se sídlem Poljanovova 3158/5, PSČ 14300, Praha 4, IČ 43710468, (dále jen organizátor). Organizátor je zároveň i správcem databáze účastníků soutěže (dále jen účastník - účastníci nebo  soutěžící).

1.2 Termín soutěže

Soutěž 7S (dále jen soutěž)  trvá 13 týdnů a probíhá na komunitním webu www.stobklub.cz (dále jen STOBklub). Soutěž začíná v úterý 19. 2. 2013 v 00:00 hodin a končí v pondělí 20. 5. 2013 ve 08:00 hodin.

1.3 Základní idea soutěže

Základní ideou soutěže 7S je pomoci sám sobě i ostatním k zlepšení kvality života. Je určena všem osobám nad 18 let, které si chtějí zábavným způsobem ověřit, do jaké míry žijí zdravě, či chtějí změnit svůj životní styl, zhubnout, cítit se sebevědoměji, a také chtějí pomoci k pozitivním životním změnám i svým blízkým či osobám, jejichž příběh je zaujme.

2. Registrace na www.stobklub.cz, registrace do soutěže a ochrana osobních údajů

2.1 Registrace na www.stobklub.cz, registrace do soutěže

Pro registraci do soutěže je třeba vyplnit registrační formulář (viz obrázek 2 níže) platný pro STOBklub. Na tento formulář se lze dostat z hlavní strany STOBklubu resp. home page nazvané ÚVOD, a to kliknutím na červené pole „REGISTRUJTE SE ZDARMA“ (viz obrázek 1 výše). Pro registraci je třeba zadat jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno, heslo, rok narození a PSČ trvalého bydliště. Pro vstup do soutěže je nutné označit resp. nechat označené pole „Mám zájem registrovat se také do soutěže 7S.“

Registrací si soutěžící vytvoří svůj osobní profil nazvaný „MOJE STRÁNKA“ (dále také jen profil) na STOBklubu. Soutěžící je po registraci veden jako soutěžící, i když nevyvíjí v soutěži ani na STOBklubu žádnou aktivitu. Účast v soutěži tak končí ukončením samotné soutěže, pokud soutěžící nepožádá prostřednictvím e-mailu soutez@stob.cz o vyškrtnutí z databáze STOBklubu - viz také tabulka 1 – Úvodní poznámka.

2.2 Ochrana osobních údajů

Organizátor se tímto zavazuje, že bude dodržovat zákonné normy, zejména zákon na ochranu osobních údajů.  Účastí ve hře každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají ze zákona 101/2000 Sb. v aktuálním znění, o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a může kdykoli požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze.

2.3 Souhlas s pravidly STOBklubu a pravidly soutěže

Přihlášením do STOBklubu resp. do soutěže vyjadřuje každý účastník souhlas  jak s pravidly užívání STOBklubu  zde http://www.stobklub.cz/normy-zasady/, tak i soutěže.

2.4 Souhlas s využitím osobních údajů v rámci soutěže resp. komunikace

Registrací do soutěže pak účastník projevuje i svůj souhlas, že je organizátor oprávněnj - jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých účastníky v rozsahu této hry a pro účely její realizace - databázi využívat, a to zejména k zasílání informací týkajících se soutěže, jejího pokračování, k zasílání novinek o soutěži a dalších informací podobného charakteru po dobu dvou let po ukončení soutěže.

Zároveň účastník souhlasí s uveřejněním svého jména v soupiskách výherců zejména na STOBklubu.

3. Kde soutěž na STOBklubu probíhá

Pro soutěž jsou na STOBklubu vytvořeny zvláštní stránky.

 

3.1 Hlavní strana soutěže, stránky sfér

Na hlavní stranu soutěže se účastník (mimo jiné) dostane kliknutím na logo soutěže v pravém horním rohu STOBklubu  (viz obrázek 3).

 

Hlavní strana soutěže obsahuje přehled sfér, každá sféra je charakterizována jedním zdravotním tématem. Každá sféra má svého silného soutěžícího, motivátora a odborného garanta. (viz dále). Z hlavní strany soutěže se soutěžící též dostane na stranu partnerů a odborných garantů soutěže.

Rozkliknutím políčka sféry se otevře stránka dané sféry – jednoho zdravotního tématu (více viz bod 4.3. Soutěž Silných a jejich podpora soutěžícími).

 Z této stránky se soutěžící dostane mimo jiné i na soutěžní profil  silného, motivátora a přehled garantů, kteří tuto sféru zastupují.

 

3.2 Stránka lekce pro daný týden

Každý soutěžící má možnost každý týden projít jednu zábavnou lekci s tématem zdravého způsobu života (dále jen lekce). Na stránku lekce se dostane z hlavní stránky soutěže i ze stránky sféry klinutím na červené tlačítko LEKCE  - x-tý týden (obrázek 4).

Stránka lekce obsahuje edukační část pro daný týden s kvízem, cvičební video pro daný týden, denní úkol pro daný týden (Můj úkol), zápis váhy. V prvním a šestém týdnu je pak soutěžící vyzván k vyplnění vstupního a výstupního dotazníku a chodeckého testu (blíže tabulka 1)

 

3.3. Soutěž na profilu uživatele (Moje stránka) zapojeného do soutěže

Po přihlášení do soutěže se každému účastníkovi a jeho profilu zobrazí rozcestník (obrázek 5). Klinutím na bílé pole s číslem týdne se soutěžící dostane do aktuální lekce, ostatní barevná políčka s piktogramy slouží pro rozklik stránky sfér. U profilového obrázku soutěžícího se dále objeví logo soutěže a níže pak přehled bodů v soutěži (viz dále bod 4.2. Soutěž jednotlivců).

 

4. Princip soutěže

4.1 Průběh 13 týdnů soutěže a úkol soutěžícího

V úterý 19. 2. 2013 v 00:00 hodin začne prvních šest týdnů soutěže, kdy každý týden proběhne jedna lekce na téma zdravého způsobu života. Po šesti týdnech se celý cyklus zopakuje. Celá soutěž vyvrcholí v závěrečném 13. týdnu nazvaném „SUPERTÝDEN“. Soutěžní týden se počítá od úterý 00:00 hodin do následujícího pondělí 08:00 hodin.

V každém týdnu je pro všechny soutěžící stejné téma lekce.

Úkolem soutěžícího je projít - ideálně, nikoli však povinně - šest témat zdravého způsobu života a absolvovat 13. týden  SUPERTÝDEN, realizovaný formou interaktivního kvízu.

Soutěžící může soutěžit po celou dobu soutěže, tj. od týdne, kdy se přihlásil, až do konce soutěže (tzn. 13 týdnů). Některé lekce tedy může projít dvakrát. Pokud se přihlásí v prvním týdnu soutěže, tj. v týdnu od 19. 2. 2013 může  - v ideálním případě -  projít dvakrát lekce všechny.

Do soutěže se může soutěžící zapojit kdykoli v jejím průběhu (absolvovat tak lze například jen 13. SUPERTÝDEN). Nevadí tedy, pokud soutěžící neabsolvuje všechny týdny (lekce).

V rámci soutěže může také svou aktivitou podporovat některého ze silných (viz dále).

 

4.2 Soutěž jednotlivců

V rámci soutěže získává soutěžící body, a to zejména za registraci, absolvování zábavných lekcí a v každé lekci za vyplnění kvízu, každodenní hodnocení zdravého způsobu života (stravovacích, pohybových návyků, timemanagementu) prostřednictvím aplikace Můj úkol, zápisu váhy, zhlédnutí videa se cvičením, vyplnění vstupního a výstupního dotazníku, splnění chodeckého testu, dále za aktivitu na STOBklubu – za psaní blogů, čtení článků nebo za příspěvek do diskuse, podporu silných (viz dále) nebo pozvání dalšího účastníka do soutěže (blíže viz tabulka 1).

Pokud některou lekci absolvuje soutěžící dvakrát, připočítává se mu do celkového hodnocení lepší skóre dosažených týdenních bodů.

Body se zobrazují na profilu soutěžícího v šedém rámečku umístěném ve sloupci pod profilovým obrázkem (viz obrázek 6).

Mimo bodování v soutěži se ještě boduje celková aktivita na STOBklubu. Z těchto bodů se připočítává na soutěžní konto jen část bodů za psaní blogu, diskusi nebo komentář a čtení článků. Na toto konto se nezapočítávají jiné body získané v soutěži. Bodové konto na STOBklub (nesoutěžní) se zobrazuje v rámečku pod přehledem bodů v soutěži na profilu soutěžícího (Oorázek 6).

Bodování jednotlivých součástí soutěže je uvedeno přehledné  tabulce 1, která uvádí jak počet bodů za danou položku, tak i princip jejich získání. Tabulka 1 je nedílnou součástí pravidel.

4.3 Soutěž Silných a jejich podpora soutěžícími

Do soutěže bylo konkurzem vybráno 7 silných soutěžících (dále jen „silný – silní“), kdy bude každý zastupovat jedno zdravotní téma – sféru. Každý silný bude mít svého motivátora a každá sféra odborného garanta. Silní jsou lidé, kteří chtějí změnit životní styl, ale situaci jim komplikuje nějaký zdravotní problém.

Silného si bude moci soutěžící (avšak nemusí) vybrat během každého soutěžního týdne až do jeho ukončení - tedy nejpozději do pondělní půlnoci. Volbu lze během týdne libovolně měnit, rozhodující je ta, která bude provedena před koncem soutěžního týdne jako poslední.

Podporu silnému projeví soutěžící tak, že na stránce dané sféry stiskne tlačítko „CHCI PODPOROVAT TOHOTO SILNÉHO“. Fotografie tohoto silného se pak objeví v příslušném políčku rozcestníku na profilu soutěžícího a jméno podporovaného silného v rámečku umístěném ve sloupci pod profilovým obrázkem (viz obrázek 6).

Pokud si daného silného soutěžící zvolí, bude tomuto silnému připsán stejný počet bodů,jaký v daném týdnu získal podporující soutěžící. Soutěžícímu jeho body zůstávají, není to tedy tak, že by své body silnému věnoval a sám o ně přišel! Za svou podporu bude soutěžící oceněn dalšími body (viz tabulka 1) navíc. Každý týden lze podporovat jiného silného. V soutěži silných pak vyhrává ten, kdo nasbírá za 13 týdnů nejvíce bodů od podporovatelů - soutěžících. Silný sám prochází soutěžní lekce a získává body v soutěži jako běžný soutěžící. Nezapojuje se však do soutěže jednotlivců.

Účast silných a motivátorů v soutěži dále řeší individuální smlouva, jejíž nedílnou součástí (přílohou) jsou tato pravidla.

 

5. Výhry, výherci a způsob předání cen

5.1 Výhry

V soutěži jednotlivců i soutěži silných se hraje o hodnotné ceny, jejichž soupis je nedílnou součástí těchto pravidel a je umístěn v tabulce 2.

5.1.1 Výhry za týdenní soutěže

V rámci soutěže budou vyhlašováni vítězové týdne, kterými se rozumí ti, kteří získají v rámci daného soutěžního týdne nejvyšší počet bodů. Vítězové týdne získají ceny dle přehledu cen (viz tabulka 2). Platí pro 1. - 12. týden.

5.1.2 Hlavní ceny

První a druhý silný, kteří nasbírají oproti ostatním silným nejvíce bodů, získají zahraniční zájezd. Stejnou cenu jako nejlepší dva silní získají i první dva nejlepší soutěžící z řad účastníků soutěže, kteří v rámci celé soutěže získají nejvíce bodů. 

5.1.3 Rovnost bodů a výhry

Pokud budou mít dva soutěžící stejný počet bodů, a tento počet bodů bude rozhodovat o udělení resp. neudělení ceny, rozhoduje se o pořadí soutěžících takto:

  1. V týdenních soutěžích je upřednostněn ten, kdo (v tomto pořadí):
  • podporoval některého ze silných
  • podporoval silného, který v daném týdnu dosáhl méně bodů
  • získal více bodů za Můj úkol
  • získal více bodů za kvíz v lekci
  1. V celkové soutěži je upřednostněn ten, kdo (v tomto pořadí):
  • dosáhl v 13. SUPERTÝDNU vyššího počtu bodů
  • podporoval v 13. týdnu silného, který v soutěži silných získal celkově méně bodů

V soutěži silných budou v případě rovnosti rozhodovat o vítězství individuální body Silného, které získal za plnění úkolů v rámci lekcí.

5.2 Informování o výhercích a cenách

Pořadí výherců se bude zobrazovat na hlavní stránce soutěže. O cenách budou výherci informováni prostřednictvím e-mailu. Ceny jim budou předány dle domluvy osobně nebo jim budou zaslány na jimi uvedenou adresu.

5.3 Další ujednání o cenách

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Dle občanského zákoníku jsou ze soutěže vyloučeni všichni zaměstanci organizátora a všech spolupracujích agentur, společností a osoby jim blízké. Pokud se takové osoby nebo osoby jim blízké stanou vítězi, výhra se jim nepředá.
Výhra se nepředá ani v případě, že by orgaizátor zjisil, nebo měl podezření, že jí bylo dosaženo podvodným jednáním či v rozporu s těmito pravidly.

6. Další ujednání k pravidlům soutěže a samotné soutěži 7S

Organizátor si vyhrazuje právo změnit soutěžní pravidla, případně soutěž bez náhrady zrušit.

Souhlas s těmito pravidly vyjadřuje účastník soutěže registrací na STOBklubu resp. do soutěže samotné. 

Pro dotazy a komunikaci se soutěžícími je k dispozici e-mail soutez@stob.cz.

 

Tabulka 1:  Bodování soutěže

Úvodní poznámka:
Tabulka popisuje komponenty soutěže, jejich bodové ohodnocení a princip získání bodů. Absolvování jakékoli komponenty soutěže není povinné. Pokud tedy účastník jakoukoli komponentu soutěže nevyužije – nesplní, nedostává body, ale není to důvod k jeho vyřazení ze soutěže. Výjimkou je přihlášení do soutěže, resp. resgistrace na www.stobklub.cz, které je podmínkou toho, aby byl účastník do soutěže vůbec zařazen.    

Komponenta soutěže

Body

Komentář

 

Přihlášení do soutěže

10 jednorázově

Za přihlášení do soutěže resp. registraci na wwww.stobklub.cz s potvrzením účasti v soutěži získáváte 10 bodů.

 

Přihlášení prvních 700 účastníků

10 jednorázově

Pokud se přihlásí účatník do soutěže mezi prvními 700 získává 10 bodů jako BONUS.

Podpora Silného

10 jednorázově

Podporujete-li daný týden některého ze Silných, získáváte za podporu 10 bodů, které se vám přičtou na konci týdne. Podporu Silnému projeví soutěž tak, že na stránce dané sféry stiskne tlačítko „CHCI PODPOROVAT TOHOTO SILNÉHO“.

Vyplnění vstupního dotazníku

20 jednorázově

Na vstupní dotazník bude soutěžící upozorněn před jeho první lekcí. Vyplnění není povinné.

Vyplnění výstupního dotazníku

40 jednorázově

Na výstupní dotazník bude soutěžící upozorněn při vstupu do své poslední lekce. Výstupní - závěrečný dotazník se zobrazí pouze těm, kdo vyplnili dotazník vstupní a do soutěže se registrovali v 1. až 7. týdnu, tj. mají tak možnost projít 5 a více soutěžních týdnů (lekcí), do kterých se nezahrnuje 13. týden – SUPERTÝDEN. Pokud začne uživatel soutěžit až  v 8. týdnu soutěže, vyplní dotazník vstupní, ale v jeho poslední lekci se nezobrazí dotazník výstupní. To nemá vliv na jiná pravidla soutěže. Tedy i účastník, který nevyplní vstupní dotazník respektive absolvuje méně než 5 lekcí, je právoplatným soutěžícím.

Chodecký test vstupní

20 jednorázově

Chodecký test vstupní je součástí první lekce soutěžícího a soutěžící ho najde na stránce své první lekce – tlačítko „Chodecký test“. Slouží k otestování současné fyzické zdatnosti. Na možnost vyplnění chodeckého testu bude účastník upozorněn zvláštním oknem, které se zobrazí po otevření jeho první lekce. Splnění chodeckého testu není povinné.

Chodecký test výstupní

40 jednorázově

Chodecký test výstupní je součástí první lekce soutěžícího a soutěžící ho najde na stránce své poslední lekce – tlačítko „Chodecký test“. Slouží k otestování současné fyzické zdatnosti a také účastník dostane zpětnou vazbu, jak se oproti vstupnímu chodeckému testu zlepšil. Na výstupní  chodecký test bude soutěžící upozorněn při vstupu do své poslední lekce zvláštním oknem. Výstupní - závěrečný chodecký test se zobrazí pouze těm, kdo absolvovali chodecký test vstupní a soutěžit začali v 1. až 7. týdnu soutěže, tj. mají tak možnost projít 5 a více soutěžních týdnů (lekcí), do kterých se nezahrnuje 13. týden – SUPERTÝDEN. Pokud začne uživatel soutěžit až v 8. týdnu soutěže, vyplní chodecký test vstupní, kterým si zjistí úroveň své současné kondice, ale v jeho poslední lekci se nezobrazí chodecký test výstupní. To nemá vliv na jiná pravidla soutěže. Tedy i účastník, který neabsolvuje chodecký test vstupní respektive absolvuje méně než 5 lekcí, je právoplatným soutěžícím.

Absolvování edukační části lekce

10 týdně

Rozumí se tím, že soutěžící projde edukační část lekce , kterou najde na stránce lekce pro daný týden. Body budou přiděleny za první projití lekce – tedy 1x za týden.

Kvíz

20 týdně max

Za správné zodpovězení každé otázky získává soutěžící 2 body. Otázek je v kvízu celkem 10. Existuje vždy jen jedna správná odpověď. Kvíz je součástí každé lekce. Lekci naleznete na stránce lekce pro daný týden. Kvíz lze vyplnit soutěžně jen jednou. Další vyplnění je možné, avšak bez změny přidělených bodů.

Zhlédnutí cvičebního videa

5 denně

Cvičební video je součástí stránky lekce pro daný týden. Získat za jeho přehrání (cvičení) můžete  5 bodů denně.

Zápis váhy

10 týdně

Každý týden lze zapsat svou aktuální hmotnost. Za zápis získáte body 1x týdně. Zápis váhy je součástí stránky lekce pro daný týden.

Můj úkol

Denně plní soutěžící dle pokynů lekce denní úkol. Tento úkol je součástí stránky lekce pro daný týden. Není povinný, ale nevyplněním ztrácí soutěžící cenné body. Nelze jej vyplňovat zpětně, pouze v daný den. Následuje přehled maxima dosažitelných denních bodů za "Můj úkol" pro jednotlivé lekce. 

Lekce - Sestavme si vhodnou snídani

 

10 denně max

Účastník zaznamená snídani a jsou mu přiděleny body dle složení snídaně, resp. za vhodnou volbu potravin, z kterých se skládá.

Lekce - Obědy v práci i o víkendu

10 denně max

Účastník zaznamená oběd a jsou mu přiděleny body dle složení oběda, resp. za vhodnou volbu potravin, z kterých se skládá.

Lekce - Večeři nemusíme nechávat nepříteli

10 denně max

Účastník zaznamená večeři a jsou mu přiděleny body dle složení večeře, resp. za vhodnou volbu potravin, z kterých se skládá.

Lekce - Jak si užít radost z pohybu

10 denně max + až 10 bonus za týden

Účatník zapisuje během dne svou pohybovou aktivitu. Pohybová aktivita se též hodnotí v rámci týdne, za což lze získat další bonusové body. Návod na vyplnění úkolu je vždy součástí samotného zadání úkolu v dané lekci.

Lekce - Piju, piješ, pijeme?

12 denně max

Účastník zapisuje během dne svůj pitný režim, kdy je sledována jeho kvantita i kvalita. Za vhodnou volbu nápojů náleží účastníkovi až 2 bonusové body denně. Návod na vyplnění úkolu je vždy součástí samotného zadání úkolu v dané lekci.

Lekce - Sám sobě přítelem

10 denně max + až 10 bonus za týden

Účastník zapisuje během dne čas věnovaný sám sobě. Čas věnovaný sám sobě se též hodnotí v rámci týdne, za což lze získat další bonusové body. Návod na vyplnění úkolu je vždy součástí samotného zadání úkolu v dané lekci.

SUPER týden – velký kvíz

Bude doplněno nejpozději do jeho spuštění

Aktivita na webu

Psaní blogů

 5 denně max

Za napsání 1 blogu = 5 bodů – max 1 denně

Blog musí být na webu po celou dobu soutěže a musí obsahovat alespoň 5 řádků textu. Před koncem soutěže budou blogy zkontrolovány.

Příspěvek do diskuse

 5 denně max

Za napsání 1 příspěvku = 1 bod – max 5 denně

Přečtení článku

 5 denně max

Za přečtení (otevření )1 článku = 1 bod – max 5 denně

Pozvání přítele

1 osoba

Pokud se vám podaří do soutěže zapojit své známé a přátele, získáváte za každého jeden bod.  Nově se registrující musí napsat váš mail, který jste uvedli při registraci do stobklubu, do políčka Mám doporučení od v registračním formuláři.

 

Tabulka 2: Soupiska cen

Úvodní poznámka

Organizátor si ponechává právo supisku cen v průběhu soutěže změnit.

  1. Hlavní ceny – soupiska cen udělených vítězům celé soutěže

Pořadí  v soutěži

Výhra - silní

Sponzor ceny

1.

zahraniční zájezd v hodnotě 20 000 Kč

www.canariatravel.cz

2.

zahraniční zájezd v hodnotě 10 000 Kč

www.viamare.cz

3.

4 týdny Zdravé stravování nebo Diet plus na tři dny a další potraviny

www.zdravestravovani.cz

www.dietplus.cz

4.

4 týdny Zdravé stravování nebo Diet plus na tři dny a další potraviny

www.zdravestravovani.cz   

www.dietplus.cz

5.

hole Birky

www.birki.cz

6.

hole Birky

www.birki.cz

7.

hole Birky

www.birki.cz

 

 

Pořadí  v soutěži

Výhra - soutěžící

Sponzor ceny

1.

zahraniční zájezd v hodnotě 20 000 Kč

www.canariatravel.cz

2.

zahraniční zájezd v hodnotě 10 000 Kč

www.viamare.cz

3.

váha tanita BC-545N se segmentální tělesnou analýzou

www.osobni-vahy.cz

4.

sportester

www.polarczech.cz

5.

4 týdny Zdravé stravování nebo Diet plus na 3 dny, materiály STOBu a balíček Vitar

www.zdravestravovani.cz

www.dietplus.cz

www.vitar.cz

6.

4 týdny Zdravé stravování nebo Diet plus na 3 dny a materiály STOBu a balíček Vitar

www.zdravestravovani.cz

www.dietplus.cz

www.vitar.cz

7.

hole Birky

www.birki.cz

8.

hole Birky

www.birki.cz

9.

hole Birky

www.birki.cz

10.

hole Birky

www.birki.cz

11.-20.

1 týden Zdravé stravování nebo Diet plus na 3 dny

www.zdravestravovani.cz

www.dietplus.cz

21.-23.

kniha Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí

Věnuje Teva

www.orlistatteva.cz

www.stob.cz

24.-26.

předplatné Diastyl

www.diastyl.cz

27.-30.

balíček zdravých potravin

 

31.-35.

kniha Hubneme s rozumem tvořivě Věnuje Teva

www.stob.cz

www.orlistatteva.cz

36.-40.

kniha Kam kráčíš? Věnuje Teva

www.orlistatteva.cz

41.-50.

balíček Penam

http://www.penam.cz/

51.-70.

Energetické hodnoty potravin s překvapením věnuje Teva

www.orlistatteva.cz

 

  1. Týdenní ceny – přehled cen pro soutěžící - vítěze týdenních soutěží

Pořadí v týdnu

Týdenní odměny

Sponzor ceny

1.

váha Tanita UM - 052 a krokoměr

www.osobni-vahy.cz

2.

týden Zdravé stravování nebo Diet plus na 3 dny

www.zdravestravovani.cz  

www.dietplus.cz

3.

týden Zdravé stravování nebo Diet plus

www.zdravestravovani.cz  

www.dietplus.cz

4.

kniha Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí

www.stob.cz

5.

balíček potravin od firmy Lagris a Podravka

www.lagris.cz www.podravka.cz

6. termohrnek

http://www.mf.cz/produkty/moje-zdravi/

 

Hodnocení (40 hlasů):

Komentáře je možné psát až po přihlášení.

08. 05. 2013 08:41
tak jsem konečně objevila pravidla soutěže sice trochu později, ale přece
07. 05. 2013 15:12
7.5.2013
Vidim podle tabulky, ze ceny v tydenni soutezi se udeluji jen do 6.mista.
23. 04. 2013 14:22
23.4.2013
Bodový systém je fajn.Cˇlověka to přinutí se ve všech směrech zapojovat.
05. 04. 2013 12:08
Teda je to divný, ale stále jsem tenhle týden první, nechápu :-) Pro mě je výhra už to, že se mi díky Vám daří úspěšně hubnout a ani si nemusím odpírat jídlo (což doteď bylo základem mých snah o hubnutí), jen hlídám vhodnost pokrmu, ale maso a saláty, nějaký ten sýr a tvaroh, to je moje, takže jsem v podstatě bez omezení :-)
02. 04. 2013 15:24
Jsou někde k dohledání informace o bodech výherců minulých kol, případně seznam v celkové soutěži (jakýmsi zázrakem jsem se objevila na žebříčku pro tento týden, ale počítám s tím, že večer už tam nebudu :-))
25. 03. 2013 20:00
Super soutěž!
11. 03. 2013 12:08
Super nápad s touto soutěží :-)
09. 03. 2013 10:46
Díky Stobe, musíš s tím mít strašnou práci !
07. 03. 2013 09:12
tak jsem dnes zase přemýšlela nad tím,kolik práce za tím vším musí být.Soutěž/videa,kvízy,lekce/ je fakt skvělá práce...Takže dík i těm skrytým lidičkám,co na tomhle pracují.
07. 03. 2013 08:46
Vyhrála jsem tu knížku v prvním týdnu a doručili mi ji bleskově. Ve středu jsem jim napsala adresu, ve ČT odeslali a v pátek jsem ji měla. Je úžasná! :-)
05. 03. 2013 20:41
Jé, já bych chtěla vyhrrát tu knížku.. A nevíte kdy posílají ty ceny? Děkuji
03. 03. 2013 21:34
také začínám až druhou lekcí.
01. 03. 2013 10:13
fila Byla-ten můžeš napsat kdykoli při přihlášení...i kdyby ses přihlásila až poslední týdny.
28. 02. 2013 14:17
Je možné vyplnit vstupní dotazník, když jsem se dnes přihlásila až při 2.lekci?
27. 02. 2013 15:20
Od kdy bude možné pozvat přítele?
25. 02. 2013 18:28
děkuji za rady, nakonec nepomohl ani strýček Google, ale podařilo se mi znovu registrovat pod změněným přihlašovacím jménem (před tím se mi nedařilo ani ani to) a už mi to funguje huráááá!!!!!!!!!! Tak jen abych téhle další šance opravdu využila. A všem ze STOBu díky!!!!!!!
24. 02. 2013 19:21
Taky by mně zajímalo, zda zůstanou ta videa cvičící na stránkách STOBU.
24. 02. 2013 12:31
Také mám zmatek v těch informacích, musím přečíst ještě jednou...jak můžu do soutěže pozvat další osobu?
24. 02. 2013 09:42
Mám dotaz - cvičící video (tento týden protažení u PC) bude do dalších týdnů zachováno ke shlédnutí nebo bude uloženo někde na stránkách anebo nenávratně "zmizí" ?
Děkuji za odpověď :-)
22. 02. 2013 23:12
děkuji za soutěž je to dobrá motivace a doufám že vydrží po celou dobu :)
22. 02. 2013 17:09
:( mám trochu guláš z toho podporování.........asi musím znovu přečíst
22. 02. 2013 10:22
Včera večer jsem poslala mail na tu adresu, co mi radíte, doufám, že to došlo (občas se mi stane že mnou odeslaný email nedojde) a že se podaří to nějak zprovoznit i mně. Jinak jsem s hubnutím takový věčný začátečník, tak jsem si říkala kdyby se mi přece jen i díky této soutěži podařilo konečně pořádně nastartovat, vyrazit a taky někam dorazit...alespoň kousíček želvu popostrčit... Velké díky STOBu za všechno, co pro nás X...L, děláte. Nic smysluplnějšího a povedenějšího než jsou vaše stránky jsem asi zatím na netu nenašla.
21. 02. 2013 07:13
sono1959 nemusíte... jste přihlášená....pravidla jsme psali až ve chvíli, kdy byly technicky jasné všechny součásti soutěže. Vše je v pořádku VŠICHNI, KDO SE PŘIHLÁSILI DO SOUTĚŽE PŘED 19.2. 2013 JSOU AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENI:-)
20. 02. 2013 16:56
Asi jsem zapomněla... Když jsem se poprvé hlásila do STOBu, nezačala ještě tato soutěž, ale souhlasila jsem ve formuláři s její účastí. Mám se znovu přihlásit nebo jsem již zaregistrovaná? Děkuji
20. 02. 2013 15:53
Majo31 - pokud Vám to nepomůže, napište na mail soutez@stob.cz a zkusíme,co se s tím dá udělat...
20. 02. 2013 14:13
Dobrý den, zkuste prosím web zaktualizovat klávesou F5.
20. 02. 2013 13:01
Prosím o radu, do soutěže jsem se registrovala 30.1.2013, i jsem si dohledala ten email, který mi tehdy přišel. Ale nějak mi to nefunguje nebo dělám nějakou chybu. Hlásí mi to chybné jméno nebo heslo, tak jsem se zkusila registrovat znovu a taky mi to nešlo. Tak nevím jestli jsu tak nešikovná nebo nevím...
20. 02. 2013 06:31
Tak jsem si díky chodeckému testu uvědomila, že už to půjde. Měla jsem v listopadu zlomenou nohu v kotníku a tím jsem si odrovnala druhé koleno, no jo váha dělá hodně, když skáčete po jedné. Tak jsem chodila jen plavat a chůze jsem se bála, ale s hůlkama to jde :-)
19. 02. 2013 23:30
Dobry den, je to info jen pro nas, takze body by vam to melo normalne pripsat a nemusite to resit.
19. 02. 2013 22:12
Mohla bych mit jeste jeden dotaz-pripadam si trochu hloupe, ale u vstupniho dotazniku jsem vyplnila spatne uzivatelske jmeno, ma to nejaky vliv?
19. 02. 2013 21:54
Jano, děkuji Vám za odpověď. To se neomlouvejte :-) Chápu, že se to teprve rozjíždí a musí se to vychytat... Jen jsem myslela, jestli v tom není ještě něco jiného, co jsem nepostřehla v pravidlech... :-)
19. 02. 2013 21:48
Zdravím všechny a reaguji na lelinka: už se nikde nemusíte registrovat dále - v pravidlech jsou obecné formulace, které chrání zejména Vás - uživatele. Jedná se o obecný souhlas. Katkastill: víme o tom, asi se stala nějaká chybka v programu - už se to řeší - Silní mají své body na profilech - tímto se tedy omlouváme, programátor na tom pracuje:-)
19. 02. 2013 21:42
dekuju moc :-)
19. 02. 2013 21:37
A pak to chce kliknout na budík a vstát...
19. 02. 2013 20:03
chtela bych se zeptat-je obsah 1.lekce privitani a informace o odpocinku ve spanku nebo se mi to nezobrazuje spravne? dekuji
19. 02. 2013 16:15
Chtěla bych se vás zeptat ohledně průběžných výsledků, které jsou uvedené na hlavní stránce soutěže - jako průběžně první ze silných je uvedený Petr i když nemá ze silných největší počet bodů. A u prvních 10 je to stejné - všimla jsem si, že jsou zde uživatelé, kteří mají víc bodů, než soutěžící v průběžné první desítce... Záleží tedy jen na bodech nebo se zohledňuje i něco dalšího? Zadala jsem si i CTRL+F5 pro aktualizaci.
19. 02. 2013 14:39
těším se
19. 02. 2013 11:47
Raději se zeptám u bodu 2.4 Souhlas s využitím osobních údajů v rámci soutěže resp. komunikace se musím znovu registrovat nebo když jsem se přihlásila do 7S, již před týdnem tak to stačí? Nechci o něco přijít :-)
19. 02. 2013 11:34
Zkusila jsem na klasickém PC, pod Mozillou jde obojí, ale na tabletu nebo telefonu ani po aktualizaci prohlížeče ne, škoda....
19. 02. 2013 09:52
Mně se problémy vyřešily aktualizací prohlížeče... Na odstranění problémů se promptně pracuje. Každý začátek je těžký...děkujeme, že jste na něm s námi a komentujete a tím pomáháte problémy řešit:-) Díky Jana
19. 02. 2013 09:34
Na tabletu nejde spustit lekce a kvíz, píše chybu a ukázka cvičení též nejde, okno po spuštění zmizí.
19. 02. 2013 09:30
funguje, huraaaa
19. 02. 2013 09:24
dotazník už funguje, děkuji
19. 02. 2013 08:59
Hezký den, vstupní dotazník je již upraven a žádné heslo nevyžaduje. Prosíme uživatele o nové vyplnění dotazníku - budou Vám připsány body za jeho vyplnění. Děkujeme a omlouváme se za drobnou komplikaci :)
19. 02. 2013 08:53
Hlásím stejný problém
19. 02. 2013 08:45
mám stejný problém s dotazníkem, taky jej vyplním, jméno heslo také, ale hlásí se chyba...
19. 02. 2013 08:43
taktez taktez... bohuzel nejde dotaznik odeslat:(
19. 02. 2013 08:34
mufinka28: mam stejny problem, dotaznik vyplnim, jmeno a heslo take....dal uz se nedostanu.
prosime o radu
19. 02. 2013 07:00
Prosím o pomoc. Když vyplním vstupní dotazník a chci o potvrdit uvedením jména a hesla, tak mě to nejde. Vždy mě to vykopne. Co dělám špatně?
19. 02. 2013 01:40
souhlasím, pravidla napsána dobře, tak huráááá do soutěží :)
19. 02. 2013 01:11
:-) pravidla srozumitelně napsaná a krááásné ceny :-)

Naši partneři